RADIO ROMÂN - prima publicație săptămânală pentru răspândirea telegrafiei și telefoniei în România

Revista a apărut ca o necesitate firească pentru informarea publicului cititor din țara noastră în contextul unei evoluții rapide a radioului în Europa, și demersurilor făcute pentru ca și țara noastră să poată beneficia de o radiodifuziune națională.

Primul număr al revistei a fost editat în 13 septembrie 1925 avându-i ca directori pe Ion DRAGU și Aurel CLOCOCEANU, cu redacția în București, strada Sărindar nr. 4.

RADIO_ROMÂN_NR._1-1925

Revista a fost tipărită având formatul 32/23 cm, bicolor și un conținut de 16 pagini.

Unele numere de ediție au avut în sumar și programele de radio europene de mare audiență în Europa: Radio-Viena, Radio-Berlin, Radio-Paris, Radio-Roma, Radio-Praga și multe altele.

Începând cu numărul de ediție din luna martie 1926 revista suferă puține modificări în titulatură devenind publicația săptămânală pentru răspândirea radiofoniei în țara noastră sub conducerea directorului inginer Nicolae LUPAȘ; revista și-a menținut formatul, paginația fiind tipărită bicolor.

De-a lungul timpului au fost numere de ediție care includeau două sau trei luni în același tipar, prețul fiind variabil între 10-40 lei. Abonamentele au fost diferențiate, după cum urmează:

- pe 12 luni - 550 lei

- pe 6 luni - 280 lei

- pe 3 luni - 150 lei

- pentru autorități, instituții, societăți și străinătate - 1.100 lei

Revista a fost tipărită până în luna aprilie 1928, având ultimele numere 45-47.

Radio-Romn-1928

Pe parcursul apariției revista a avut un sumar variat cuprinzând articole atât pentru cei începători, cât și pentru cei mai pricepuți (avansați) în ale radioului:

- între artă și tehnica radiofonică

- cursuri practice: Radio pentru toți; Electricitate generală

- vocabularul radio-politeții

- sfaturi practice

- radio vesel (caricaturi și umor radiofonic)

- ecouri

- știri radiofonice

- curierul amatorilor

- conferințele internaționale de radiofonie

- informațiuni

- reclame radio

- orare ale emisiunilor radiofonice din Europa

- radiofonia din școli

- radio-dicționar

- revista revistelor de radio (române și străine)

- legislație radiofonică

- programele concertelor europene la radio

- interviuri

- poruncile radiofoniei

- radio-militar

- expoziții T.F.F. din România

- culegătorii de unde

- biblioteca amatorului de radio

- propaganda prin radiodifuziune

- fading efect-ul

- curs pe înțelesul tuturor - Telegrafia și telefonia fără fir (T.F.F.)

- radiodifuziunea românească - prezent și perspectivă

Apariția acestei reviste, prin articolele sale, a contribuit în mod hotărâtor la popularizarea radiofoniei, pe de o parte, și a radioamatorismului pe unde scurte în țara noastră.


Revista Radio UNIVERSUL – număr omagial 100

Radio_UNIVERSUL_100

Revista Radio UNIVERSUL a apărut ca publicație în săptămâna 21-27 0ctombrie 1934, fiind primul număr de ediție.

Apariția revistei a împlinit o lacună simțită a publicisticii românești din perioada interbelică.

În comparație cu alte publicații ale vremii, hebdromadere sau lunare, revista a oferit tot ce poate interesa pe radioamator: programe, informații, articole instructive, sfaturi practice, construcții radio.

La numărul omagial, Radio UNIVERSUL-100, după aproape doi ani de apariție, a prins rădăcini adânci în masele de radioamatori. Acest fapt răsplătește din belșug eforturile depuse ale colaboratorilor revistei, stimulându-i în același timp pentru viitor.

RU_100

 

 


YR5-Buletin – prima publicație dedicată radioamatorilor din România

Apărută ca o necesitate de informare și documentare pentru amatorii de radio, revista YR5-Buletin s-a născut ca o continuare firească a publicațiilor Radio Român, Radiofonia, Radio UNIVERSUL care în paginile lor aveau rubrici dedicate radioamatorilor.

În aceste rubrici au fost descrise materiale referitoare la construirea și experimentarea diverselor posturi de radiofonie, posturi de radioemisie și recepție pentru amatori, articole privind studiul undelor scurte și foarte scurte, informațiuni și comunicări pentru amatori, recenzii, poșta radio ș.a.

Personalități de seamă din domeniul științific și tehnic au militat încă de la început pentru apariția și publicarea acestei reviste, reușind să popularizeze prin articole rolul și importanța radiofoniei și amatorismului de emisie. Dintre acestea trebuie menționați: Nicolae LUPAȘ, Emil PETRAȘCU, Tudor TĂNĂSESCU, Alexandru SAVOPOL, Paul POPESCU-MĂLĂEȘTI și mulți alții.

Primul număr al revistei apare la începutul lunii aprilie 1936 la puțin timp după înființarea primei asociații a amatorilor de radio, respectiv, Asociația Amatorilor Români de Unde Scurte – A.A.R.U.S.

Redacția și administrația buletinului au fost la Craiova, str. Rosetti nr. 6, telefon 176.

YR5-Buletin_nr._1-2

Cuprinsul buletinului YR5 a fost unul diversificat incluzând articole, note, comentarii, informațiuni și comunicări pentru amatorii de emisie, poșta radio, revista DX-urilor ș.a. strict necesare amatorilor atât începătorri cât și celor cu experiență în acest domeniu. Abonamentul pe un an de zile costa 300 Lei, prețul unui număr de ediție fiind 20 Lei.

Revenind la primul număr de ediție al buletinului, acesta avea următorul cuprins:

-          Cuvânt înainte

-          Scopul nostru ........ YR5AS

-          Istoricul amatorismului în țara noastră ......... YR5AS

-          Radio-amatorii de emisie și apărarea națională ............ YR5AT

-          Tablou de indicativele după glob

-          Codul W.R.T.Q.Z. Abrevițiile și tabloul cu concordanța orelor ........ YR5PI

-          Știri din țară și străinătate

-          Sfaturi practice

-          Poșta amatorului și indicativele auzite

-          Bibliografie

-          Diverse

YR5-Buletin al Radio Clubului Craiovean nr. 1-2 conține 40 de pagini fiind prima publicație românească dedicată integral amatorismului de emisie din țara noastră.

Apariția acestei publicații a impresionat nu numai colectivul de redacție ci și pe amatorii de emisie, exprimându-și bucuria în decalogul editorial, după cum urmează:

Scopul aparițiunei buletinului nostru – scria D r. Alexandru SAVOPOL – YR5AS este rezumat în aceste puncte de mai jos:

 1. Să demonstrăm că legea actuală a radiofoniei este incompletă și nu mai corespunde timpului.De fapt în radio fiecare an vine cu noui lucrări, noui invențiuni – de aceea, o lege făcută acum 10 ani, trebuie considerată ca perimată !
 2. Să mărim coeziunea dintre amatorii unde-scurtiști căci numai astfel putem progresa.
 3. Să luminăm și pe alții și să le arătăm ce putem creea.
 4. Să informăm pe amatorii noștri de progresele realizate în străinătate, prin rezumarea publicațiunilor din revistele străine.
 5. Să dovedim amatorilor străini că noi nu vegetăm.
 6. Să anunțăm pe amatorii noștri de condițiile concursurilor mondiale prin publicarea la timp, a regulamentelor de participare. Oare noi, nu avem dreptul să câștigăm premii ?
 7. Să stimulăm pe amatorii noștri organizând concursuri naționale, cum se fac în toate țările.
 8. Să contribuim la propaganda turistică (aviz asociațiilor turistice – să ne facă QSL-uri de propagandă), prin facerea de ilustrate cu cele mai pitorești vederi. Acestea le vom trimite ca dovezi de recepție, cum fac și alte state.
 9. Să creem cursuri teoretice și practice pentru formarea de radiotelegrafiști.
 10. Creearea unui oficiu de legături între amatorii din țară și cei din străinătate.


Sumarele numerelor de ediție ale YR5-Buletin au continuat să apară în cadrul revistei Radio UNIVERSUL până în luna februarie 1939, după cum urmează:

-          Nr. 3 – revista Radio UNIVERSUL nr. 84 din 24 mai 1936

-          Nr. 4 – revista R.U. nr. 87 din 14 iunie 1936

-          Nr. 5 – revista R.U. nr. 91 din 12 iulie 1936

-          Nr. 6 – revista R.U. nr. 96 din 16 august 1936

-          Nr. 7 – revista R.U. nr. 102 din 26 septembrie 1936

-          Nr. 8 – revista R.U. nr. 107 din 31 octombrie 1936

-          Nr. 9 – revista R.U. nr. 112 din 05 decembrie 1936

-          Nr. 10 – revista R.U. nr. 114 din 19 decembrie 1936

-          Nr. 11 – revista R.U. nr. 120 din 30 ianuarie 1937

-          Nr. 12 – revista R.U. nr. 125 din 07 martie 1937

-          Nr. 13 – revista R.U. nr. 130 din 10 aprilie 1937

-          Nr. 14-15 – revista R.U. nr. 139 din 12 iunie 1937

-          Nr. 16 – revista R.U. nr. 143 din 10 iulie 1937

-          Nr. 17-18 – revista R.U. nr. 152 din 11 septembrie 1937

-          Nr. 19 – revista R.U. nr. 158 din 25 octombrie 1937

-          Nr. 20 – revista R.U. nr. 164 din 04 decembrie 1937

-          Nr. 21-22 – revista R.U. nr. 173 din 05 februarie 1938

-          Nr. 23-24 – revista R.U. nr. 177 din 05 martie 1938

-          Nr. 25-26 – revista R.U. nr. 183 din 16 aprilie 1938

-          Nr. 27-28 – revista R.U. nr. 186 din 07 mai 1938

-          Nr. 29 – revista R.U. nr. 189 din 28 mai 1938

-          Nr. 30 – revista R.U. nr. 193 din 25 iunie 1938

-          Nr. 31 – revista R.U. nr. 197 din 23 iulie 1938

-          Nr. 32 – revista R.U. nr. 202 din 27 august 1938

-          Nr. 33 – revista R.U. nr. 206 din 24 septembrie 1938

-          Nr. 34 – revista R.U. nr. 210 din 22 octombrie 1938

-          Nr. 35 – revista R.U. nr. 215 din 26 noiembrie 1938

-          Nr. 36-37 – revista R.U. nr. 223 din 21 ianuarie 1939

-          Nr. 38 – revista R.U. nr. 228 din 25 februarie 1939

Începând cu ediția din luna iunie 1939 YR5-Buletin apare ca publicație de sine stătătoare, format 23/16 cm având un cuprins al articolelor între 32-34 de pagini.

YR5_Buletin_nr._39 YR5-Buletin_nr.__40  YR5-Buletin_nr._41

YR5-Buletin_nr._42  YR5_Buletin_nr._43  YR5-Buletin_nr.__44-45

YR5-Buletin_nr._46-47  YR5-Buletin_nr._48-49


Numerele de ediție ale buletinului având un nou format au fost după cum urmează:

-          Nr. 39 – iunie 1939

-          Nr. 40 – iulie 1939

-          Nr. 41 – august 1939

-          Nr. 42 – septembrie-octombrie 1939

-          Nr. 43 – noiembrie-decembrie 1939

-          Nr. 44-45 – ianuarie-februarie 1940

-          Nr. 46-47 – martie-aprilie 1940

-          Nr. 48-49 – mai-iunie 1940

Buletinul YR5 a debutat cu bine trezind interesul pentru radio a mii de amatori care vedeau în această publicație șansa explorării tainelor eterului și cunoașterea noii descoperiri care a revoluționat lumea: radioul.

Apariția numerelor de ediție ale buletinului a fost posibilă datorită contribuției efective a amatorilor membri ai asociației A.A.R.U.S. care au scris articolele tehnice, scrise nu pentru bani, ci dintr-o pornire sufletească și cu un zel, ce numai la amatorii de emisie se întâlnește.

În cele 36 de numere apărute în cadrul revistei Radio UNIVERSUL au fost publicate 115 articole, dintre care 51 de articole tehnice și 64 de articole cu caracter general.Dintre articolele cu subiect tehnic se remarcă 9 cu privire la aparatele de recepție, 16 la emisie, 10 legate de amplificatoarele de modulație și preamplificatoare, 4 despre redresoare, 5 despre antene și alte 7 articole privind undametrele, studii legate de propagare ș.a.

La categoria articolelor cu caracter general se pot enumera 21 de editoriale și articole de fond, 15 referitoare la concursurile interne și străine, 5 articole pentru începători și alte 23 care abordează alte subiecte.

Materialul informativ și mărunt a fost exclus din această statistică, dar, care a ocupat mai bine de 30 % din spațiul destinat; se are în vedere: Vești de la ai noștri, Informațiuni și Comunicări, Cutia cu scrisori, Colțul YR-R-iștilor, Urechile eterului ș.a.

Printre colaboratorii de seamă care au scris articolele YR5-Buletin-ului se numără: YR5AA, YR5LM, YR5AS, YR5EV, YR5IG, YR5MG, YR5ML, YR5VV, YR5VG și YR5IY.

Cu toate greutățile inerente, datorate în primul rând lipsei de fonduri bănești care să susțină apariția buletinului, membrii asociației A.A.R.U.S. au depus toate eforturile pentru ca acesta să apară regulat cu articole redactate de cei mai pricepuți și înzestrați colaboratori care au asigurat în primul rând partea tehnică a publicațiunii.

Numerele următoare ale buletinului au fost găzduite ulterior de către revista Radio România, datorită lipsei fondurilor necesare tipăririi și a conținutului relativ restrâns al publicației;  toate acestea datorându-se condițiilor războiului și a lipsei de activitate în eter a radioamatorilor din acei ani. Numărul 50 al YR5-Buletin a apărut în cadrul revistei Radio România în cursul lunii decembrie 1940, următoarele fiind editate până la numărul 65, cu apariție bilunară.


RADIOAMATORUL nr. 1/1951 - Buletinul Asociației Radioamatorilor de Emisie și Recepție de unde scurte din R.P.R.

 

Apărut ca o necesitate stringentă pentru informarea și documentarea radio-amatorilor, buletinul RADIOAMATORUL – organ al Asociației Radioamatorilor de Emisie și Recepție de unde scurte din R.P.R. este prima publicație dedicată exclusiv celor care au practicat sportul radio în contextul noii orânduiri instalate în țara noastră după anul 1946.

RADIOAMATORUL-1951_coperta

COPERTA_INTERIOAR_ARER

HARTA_YO_1951

Apariția acestei publicații a fost posibilă datorită colaborării și implicării mai multor radio-amatori printre care: Ernest GROSS – YO3AA, George CRAIU – YO3RF, Cezar PAVELESCU – YO3GK, Teodor GHICADIA – YO-R 159, ș.a.

Buletinul RADIOAMATORUL a avut redacția în București, str. Jaques ELIAS nr. 2, telefon 4.26.71; ca redactor responsabil a fost ing. CHENDLER Avram, iar în comitetul de redacție pe Ion GÂRBĂ, ing. George CRAIU și Liu MIHAI.

Sumarul editorialului a cuprins următoarele:

-          Cuvânt înainte – ing. Ernest GROSS, pag. 1-2

-          Editorial tehnic – comitetul de redacție, pag. 3

-          Revista revistelor de specialitate – pag. 3

-          Reportaj de la Adunarea Generală din 16 aprilie 1950 – pag. 4-5

-          Generalități asupra traficului de amator (recepția) – pag. 6-8

-          Scara R.S.T. – pag. 8

-          Un generator de ton cu lampă cu neon pentru studiul alfabetului Morse – pag. 9-10

-          Receptor 0-V-1 – pag. 11-12

-          Date practice pentru calculul și dimensionarea redresorilor anodici – pag. 13-14

-          Cronica DX-urilor – pag. 15

-          Note și comunicări – pag. 15-16

Buletinul a fost distribuit și expediat în mod gratuit tuturor radio-amatorilor de emisie și recepție pe unde scurte care erau membri A.R.E.R.

Buletinul a fost tipărit în format 29/20 cm, 16 pagini, bicolor, având prețul de 20 Lei.

Președintele A.R.E.R. la acea vreme, ing. Ernest GROSS – YO3AA amintea la apariția publicației, că pentru a reuși îndeplinirea obiectivelor asociației este nevoie de colaborarea activă a tuturor radio-amatorilor și a celor dornici să devină amatori. Cu cât vom fi mai mulți, cu atât vom putea să realizăm mai mult. Împreună vom reuși să facem din amatorism și la noi o adevărată știință de masse și să dăm țării un număr cât mai mare de amatori bine pregătiți, educați într-o mentalitate sănătoasă, amatori de radio - constructori ai socialismului, amatori de radio – luptători pentru pace și progres.

Buletinul RADIOAMATORUL a avut un singur număr de ediție, pentru lunile martie-aprilie 1951, ulterior după preluarea activității radioamatorilor de către Asociația Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei – A.V.S.A.P. în anul 1954, a devenit revista lunară a A.V.S.A.P. și a Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor.Broșura RADIO - supliment al revistei ARIPILE PATRIEI


Această broșură a apărut ca o necesitate de a completa un gol în literatura de specialitate, adânc resimțit de către toți radioamatorii, fie ei începători sau mai experimentați.

Broșura s-a adresat unui cerc larg de cititori, fie radioamatori, precum și celorlalți pasionați în problemele de radio.

În paginile broșurii au fost publicate:

- articole cu caracter științific pentru ridicarea nivelului de cunoștințe teoretice de electrotehnică și radiotehnică;

- îndrumări didactice și metodice pentru predarea lecțiilor în cadrul cercurilor radio și radiocluburilor;

- noțiuni cu privire la traficul de radioamatori,

- scheme de aparate și construcții practice;

- traduceri și prelucrări din revistele de specialitate sovietice și ale țărilor de democrație populară;

- corespondențe din țară pentru schimbul de experiență;

- informații și comunicări

Broșura a apărut cu primul număr în luna noiembrie 1954 și numărul 2 în luna decembrie a aceluiași an:

Radio_1_1954  Radio_2-1954 

În anul 1955 broșura a avut o apariție lunară, mai puțin lunile februarie și martie care s-au constituit ca numerele 2 și 3 din anul respectiv:

Radio_1__1955  Radio_feb-mar_1955  Radio_04__1955_1

Radio_05_1955  Radio_06__1955  Radio_07_1955

Radio_august_1955  Radio_septembrie_1955  Radio_octombrie_1955

Numerele de ediție ale broșurii au fost tipărite în format 24/17 cm, având între 15 până la 32 de pagini.

Broșura și-a încetat apariția în luna octombrie 1955 (ultimul număr) iar, începând cu luna noiembrie 1955, toate problemele legate de radioamatorism au fost prezentate în cadrul revistei Pentru APĂRAREA PATRIEI - organ al Asociației Voluntare pentru Sprijinirea Apărării Patriei (A.V.S.A.P.).

Prin conținutul său diversficat, broșura a constituit un îndrumător și stimulent deopotrivă, pentru toți oamenii muncii din țara noastră, tineri și vârstnici, bărbați și femei cărora le-a trezit interesul pentru studiul radiotehnicii, contribuind astfel la dezvoltarea nivelului de cultură tehnică.


RADIOAMATORUL – revistă lunară a Asociației Voluntare pentru Sprijinirea Apărării Patriei (A.V.S.A.P.) și a Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor

Apariția acestei noi reviste dedicate radioamatorilor organizați în cadrul A.V.S.A.P. a constituit un moment important prin faptul că a umplut un gol în literatura noastră de specialitate.

Revistei i-a revenit sarcina importantă de a fi contribuit la popularizarea radioamatorismului printre tineri, dar, nu numai, pentru dezvoltarea acestei frumoase și interesante activități.

Totodată, prin conținutul său revista a reușit să orienteze un mare număr de oameni ai muncii, tineri, bărbați și femei spre studiul diferitelor probleme de radio, contribuind în acest fel la ridicarea nivelului de cultură tehnică în țara noastră.

RADIO_1956_1

Articolele prezentate în cadrul numerelor revistei de către diverși radioamatori, tehnicieni radio, oameni de diferite vârste și profesiuni au contribuit la dezvoltarea nivelului tehnic de pregătire prin însușirea cunoștințelor teoretice și practice din domeniul electrotehnicii și radiotehnicii, la desăvârșirea pregătirii a multor generații de radioamatori din patria noastră.

Primul număr al revistei a apărut în luna decembrie 1956, având un conținut bogat în informații și date tehnice despre radio, prezentând totodată, aspecte legate de rezultatele obținute de către radioamatorii români în cadrul diferitelor competiții interne și internaționale. De menționat, sunt și articolele vizând construcțiile radio ale diverșilor radioamatori, și nu în ultimul rând, rubricile consacrate: QTC de YO ..., noutăți tehnice, Cronica DX, Poșta radio, ș.a.

Revista a fost tipărită în format 26/20 cm, 32 de pagini, bicolor, prețul unui exemplar fiind de 2,50 Lei.

În anul 1957 revista a apărut lunar, menținându-și conținutul cu articole dedicate radioamatorilor de emisie și recepție, precum și celor radioconstructori. Formatul revistei s-a modificat ușor începând cu numărul 5, având dimensiunile 28/20 cm, 32 pagini, bicolor, prețul fiind de 3 Lei.

1_1957  2_1957  3_1957

4_1957  5_1957  6_1957

7_1957  8_1957  9_1957

10_1957  11_1957  12_1957

În anul 1958 revista a apărut lunar până în luna septembrie când și-a încetat apariția.

RADIOAMATORUL_nr._1_1958  RADIOAMATORUL_nr._2_1958  RADIOAMATORUL_nr._3_1958

RADIOAMATORUL_nr._4_1958  RADIOAMATORUL_nr._5_1958  RADIOAMATORUL_nr._6_1958

RADIOAMATORUL_nr.7_1958  RADIOAMATORUL_nr._8_1958  RADIOAMATORUL_nr._9_1958

În acest interval revista și-a menținut formatul și paginația, precum și prețul de vânzare și de abonament semestrial și anual.


Pentru APĂRAREA PATRIEI – organ al Asociației Voluntare pentru Sprijinirea APĂRĂRII PATRIEI

 

Asociația Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei – A.V.S.A.P. a fost înființată în luna noiembrie 1952 (în subordinea Consiliului de Miniștri) după modelul D.O.S.A.A.F. (Asociația Voluntară Unională pentru sprijinirea Armatei, Aviației și Flotei U.R.S.S.), la fel ca și LPZ/LOK din Polonia, GST din Germania Democrată, SVAZARM din Cehoslovacia, MHSZ din Ungaria, VNTJ din Yugoslavia, DOSO din Bulgaria ș.a.

Asociația a fost una de tip paramilitar (Prietenii Armatei) și își pregătea membrii să asigure suportul diviziilor de luptă: numeroase cursuri și cluburi din zona de aviație, marină, transport terestru (șoferie, reparații auto-moto), construcții de drumuri și poduri, transmisiuni (radiocluburi de amatori) ș.a.

Ca orice asociație serioasă a avut și un organ de presă (propagandă), respectiv, revista Pentru APĂRAREA PATRIEI care apare ca publicație specifică a A.V.S.A.P. în luna noiembrie 1955, fiind editată lunar până în luna martie 1962 când își va schimba denumirea.

Pentru_APRAREA_PATRIEI_nr._1-1955

În cadrul revistei s-au dedicat pagini speciale pentru multe categorii de sporturi amatoare: auto-moto, parașutism, planorism, aeromodelism, orientare turistică, radioamatorism ș.a.

Paginile dedicate radioamatorilor au cuprins articole cu caracter practic-aplicativ, respectiv, construcții radio de emițătoare și receptoare pentru amatori pe US și UUS, construcții de antene, cronica DX, previziuni asupra propagării undelor radio, reportaje cu și despre radioamatori, cronica diplomelor, poșta radio ș.a.

Pe parcursul anilor revista a fost editată în 77 de numere, după cum urmează:

1955 – 2

1956 – 12

1957 – 12

1958 – 12

1959 – 12

1960 – 12

1961 – 12

1962 – 3

Revista a fost tipărită având formatul de 31,5/24,5 cm, color, cuprinsul în medie 30-32 de pagini.

SPORT și TEHNICĂ – revista Uniunii de Cultură Fizică și Sport

Revista este o continuare a publicației Pentru APĂRAREA PATRIEI – organul de propagandă al Asociației Voluntare pentru Sprijinirea Apărării Patriei (A.V.S.A.P.), asociație care avea să se contopească în cadrul Uniunii de Cultură Fizică și Sport – U.C.F.S.

Asociația Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei a fost desființată în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 970 din 12.07.1960.

În baza adresei comune între A.V.S.A.P. și U.C.F.S. nr. 1128/C din 31.08.1960 s-a stabilit ca mișcarea de radioamatori să fie inclusă în cadrul U.C.F.S. având ca element de coordonare Comisia Centrală a Sportului Radio (C.C.S.R.), structură ce avea să devină peste ani Federația Română de Radioamatorism.

ST_aprilie_1962

Revista SPORT și TEHNICĂ avea să continue prezentarea activităților pentru radioamatori, și nu numai, într-o formă nouă de prezentare, cu un design îndrăzneț pentru acele timpuri, articolele fiind din cele mai diverse:

 • Reportaje cu și despre radioamatori
 • Radiotehnică pentru începători și avansați
 • Construcții radio pentru amatori (emițătoare, receptoare, antene, aparatură de măsură și control)
 • Rubrica YO DX Club
 • Cronica DX
 • Cronica diplomelor
 • Sfaturi practice
 • Previziuni asupra propagării undelor în benzile de radioamatori
 • Poșta redacției

Revista a fost tipărită pe hârtie, tipar offset, color, format 31,5/24,5 cm, conținutul fiind încadrat în medie 30-31 de pagini, prețul unui exemplar fiind de 3 Lei.

Deși revista a fost de fapt o continuare a publicației Pentru APĂRAREA PATRIEI, primul număr de ediție începe cu luna aprilie 1962 și se termină ca apariție în luna decembrie 1973, totalizând un număr de 141 de numere.

ST_decembrie_1973

Pe parcursul anilor revista a fost editată în 141 de numere, după cum urmează:

1962 – 9

1963 – 12

1964 – 12

1965 – 12

1966 – 12

1967 – 12

1968 – 12

1969 – 12

1970 – 12

1971 – 12

1972 = 12

1973 - 12


Revista a fost editată sub egida U.C.F.S. până în luna august 1967, fiind preluată apoi de Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport (C.N.E.F.S.) în conformitate cu Hotărârea nr. 422 din 30.08.1967.

 


Last Updated (Thursday, 20 February 2020 17:35)