PREVEDERILE LEGALE ALE DONATIEI

DONATIA se face prin act autentic si este un act de liberalitate prin care donatorul da, irevocabil, un lucru donatarului.

Acceptarea donatiei se poate face in actul de donatie sau printr-un act posterior, dar numai inainte de moartea donatarului, caz in care donatia nu produce efecte decat din ziua in care s-a comunicat donatorului actul de acceptare (art. 814 Cod civil).

Legea prevede cateva reglementari privind donatia, printre care:

  • Substitutiile sau fideicomisele sunt prohibite (art. 803 Cod civil).
  • Este nula de drept orice dispozitie in care donatarul va fi fost insarcinat sa conserve si sa transmita unui tert bunul care face obiectul donatiei (art. 803 Codul civil), cu exceptia cazului in care donatorul nu l-ar primi sau nu l-ar putea primi (art. 804 Cod civil).
  • Donatia nu-l obliga pe donator si nu produce nici un efect decat din ziua acceptarii..
  • Donatia intre vii, pentru bunuri viitoare, este revocabila (art. 821 Codul civil).
  • Este nula orice donatie facuta cu vreo conditie a carei indeplinire depinde numai de vointa donatorului sau daca s-a facut sub conditia de a satisface datorii ori servicii inexistente la data donatiei sau care nu erau mentionate in actul de donatie (art. 822 si 893 Codul civil)
  • In actul de donatie, donatorul poate stipula (numai in favoarea sa) intoarcerea bunurilor donate atat in cazul in care donatorul ar muri inaintea lui, cat si atunci cand donatarul si descendentii sai ar muri inaintea sa (art. 825 Cod civil).
  • Donatia de mobile este valabila numai atunci cand obiectele donate sunt inscrise intr-un act estimativ semnat de parti (art. 827 Cod civil).
 • Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula, in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
 • Donatiile facute catre stat sau o institutie de stat sunt posibile numai cu autorizatia prealabila data de organul competent, in conditiile legii.
 • Donatia este un contract gratuit, unilateral, deoarece donatarul nu-si asuma obligatii fata de donator, in afara indatoririi generale de a-i purta recunostinta.
 • Donatia are un caracter irevocabil cu exceptia unor cazuri expres prevazute de lege.
 • Donatia este un act juridic solemn, intrucat valabilitatea ei este conditionata de exprimarea consimtamantului partilor, personal sau prin mandatar numai in forma autentica.
 • Daca se doneaza bunuri mobile, este obligatorie intocmirea unui act care sa cuprinda enumerarea si evaluarea acestora.
 • Exista unele varietati de donatii care au anumite particularitati. Astfel sunt: donatii indirecte, in care desi libertatea nu este exprimata intr-un act de donatie ea se poate deduce neindoielnic din continutul unui alt act.
 • Donatiile deghizate si cele prin persoane interpuse sunt lovite de nulitate ori de cate ori prin ele se urmareste eludarea unei dispozitii legale.

 

 

Last Updated (Thursday, 28 July 2011 19:51)